Muqodimah

Allah berfirman: "Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah orang yang beriman kepadanya..." (Surat al Baqarah ayat 121)

"Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya." (HR. al-Bukhori, dari Utsman bin Affan)

"Orang yang mahir membaca (dan menghafal) al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat (pada hari kiamat). Orang yang membaca al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit (dalam membacanya) mendapatkan 2 pahala." (HR. Muslim)

Membaca al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membaca al-Quran harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya.

Allah berfirman: "… dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan." (Surat al-Muzamil ayat 4)

Al-Imam Ibnul Jajari rohimahulahu mengatakan: "Membaca al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib barang siapa yang membacanya tidak dengan tajwid ia berdosa karena dengan tajwidlah Allah menurunkan al-Quran dan demikian pula al-Quran sampai kepada kita."

Berdasarkan dalil di atas, kaum muslimin diwajibkan membaca al-Quran dengan tajwid. Oleh karena itu ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin dan cara terbaik yaitu dengan berguru kepada seorang yang ahli, sebagaimana Rasulullah shalalllahu alaihi wa salam pun langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam.

Standar Kompetensi Kelulusan

Setelah menyelesaikan pendidikan Tajwid al-Quran selama 1 Tahun di Lembaga Pendidikan Takhossus diharapkan para santri memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Quran dengan baik dan benar.

Setelah mengikuti proses pendidikan dengan benar maka para santri diharapkan memiliki kompetensi:

 1. Mampu membaca dan menulis Al Quran dengan baik dan benar
 2. Memiliki dasar-dasar Ilmu Tajwid
 3. Mengenal nilai-nilai Islam serta mampu mempraktekannya dalam kehidupan
 4. Memiliki akhlak yang mulia

Santri Tajwid al-Quran adalah Ikhwan dan Akhwat yang belum bisa baca dan tulis Al Quran dan atau santri yang ingin memperdalam ilmu tajwid Al-Qur’an.

Para Santri mengikuti pendidikan selama 1 tahun (2 semester)

 1. Al-Barkah Tajwidul Quran
 2. Tanjung Priuk Tajwidul Quran

Tempat dan Alamat Program Tajwidul Qur'an

LPTA Pusat

Masjid Al Barkah

Jalan Pahlawan Kampung Tengah Komplek Mesjid Al-Barkah & Radio Rodja 756am Cileungsi Kab. Bogor 16820 Telp. 021-6858-4100

LPTA Cabang Tanjung Priuk

Yayasan Mafaza Jakarta

Jalan Bandar II Ujung No. 44 Rawa Badak Selatan Koja Jakarta Utara

Waktu Belajar

Hari Sabtu dan Ahad pukul 09.00-15.00

Buku Pelajaran

Buku Pelajaran yang digunakan selama 1 tahun (2 semester) sebagai berikut:

 1. Buku Metode Asyafi’i
 2. Buku Qiroah wal Kitabah
 3. Buku Durusul Lughah
 4. Buku Aqidah dan Fiqh

 

Struktur Kurikulum

No.PelajaranSemester 1Semester 2Jumlah
1Teori Tajwid Asyafi’i3 jam3 jam6 jam
2Praktik8 jam8 jam16 jam
3Kitabah2 jam2 jam4 jam
4Durusul lughah2 jam2 jam4 jam
5Tauhid1 jam 1 jam
6Fiqih 1 jam1 jam
 Jumlah16 jam16 jam32 jam

Staf Pengajar

 1. Ustadz Kurnaedi, LC
 2. Ustadz Abu Maryam
 3. Ustadz Kamaludin
 4. Ustadz A. Luthfi
 5. Ustadz Rizal Syahidin, Lc.
 6. Ustadz Danang Dwi Yuliana, Lc.
 7. Ustadz M. Syahid Ridlo
 8. Ustadz Abdullah Luthfi
 9. Ustadz Zakaria
 10. Ustadz Ulil Abshor
 11. Ustadzah Putri Nurhidayati
 12. Ustadzah Safitri Nurhidayati
 13. Ustadzah Rahmi Indrizna
 14. Ustadzah Ismi Hafzhah
 15. Ustadzah Transista Wuri Nugraheni
 16. Ustadzah Niswah
 17. Ustadzah Cica